μια νεα αρχη

Με μια σειρά σημειώσεων που δίνονται δωρεάν στους μαθητές μας και περιέχουν την πλήρη ανάπτυξη της θεωρίας, τυπολόγια, κριτήρια αξιολόγησης και μια πλούσια συλλογή επιλεγμένων ασκήσεων από την Ελληνική και Διεθνή βιβλιογραφία, θέματα εξετάσεων διαφόρων διαγωνισμών, Διαγωνισμών της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας και Μαθηματικών Ολυμπιάδων, υπερκαλύπτουμε τις σύγχρονες μαθηματικές απαιτήσεις των εξετάσεων.

πωσ θα ξεκινησουμε

Εντάσσουμε τους μαθητές σε τμήματα ανάλογα με τις δυνάμεις τους και σύμφωνα με τον βαθμό της προηγούμενης τάξης και μετά από αξιολόγηση.

Παρέχουμε επιπλέον ώρες διδασκαλίας όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη για επίλυση αποριών ή εμβάθυνση στην ύλη.

Δίνουμε δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος σύμφωνα με ανάγκες γονιών-μαθητών.

Δίνουμε βιβλία του φροντιστηρίου που καλύπτουν όλο το φάσμα της διδακτέας και εξεταστέας ύλης αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας μας.

γ' γυμνασιου

2 ωρες - υποδομη
 • Στο γυμνάσιο δημιουργούμε τμήματα υποδομής.
 • Διαβάζουμε μαζί σας.
 • Είμαστε πολύ κοντά στα μαθήματα της επόμενης μέρας του σχολείου.
 • Υποστηρίζουμε κάθε μαθητή ξεχωριστά.
 • Ακολουθούμε τους ρυθμούς του Λυκείου στον ρυθμό των διαγωνισμάτων.
 • Προσαρμόζουμε το μάθημα σε περιπτώσεις μαθητών με ιδιαίτερες βλέψεις σε διαγωνισμούς.
 • Στη Γ’ Γυμνασίου, εξασφαλίζουμε την εισαγωγή στο Λύκειο χωρίς κενά.

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

3 ωρες - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (2 ωρες ΕΠΑΛ)
 • Εξασφάλιση της σωστής πορείας του μαθητή σε όλο το γυμνάσιο.
 • Προσανατολισμός του μαθητή στα επιστημονικά πεδία.
 • Ανάπτυξη της υπευθυνότητας του μαθητή και οριοθέτηση των στόχων του.
 • Αξιοποίηση, ποιοτικά και ποσοτικά, του διαθέσιμου χρόνου του.

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

5 ωρες - ΣΩΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (2 ωρες ΕΠΑΛ)
 • Ακολουθούμε το πρόγραμμα του σχολείου.
 • Εξασφαλίζουμε την πορεία του μαθητή στην τρέχουσα τάξη.
 • Δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης.
 • Προετοιμάζουμε τον μαθητή για την Γ’ Λυκείου με ειδικά προγράμματα.
 • Βοηθάμε στην διάπλαση συνείδησης υποψηφίου.

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

5 ωρες - ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ (2 ωρες ΕΠΑΛ)
 • Εντατικοποίηση της προετοιμασίας.
 • Εξασφαλίζουμε την γρήγορη κάλυψη της όλης με τη βοήθεια της προετοιμασίας στη Β’ Λυκείου.
 • Προσπαθούμε να έχουμε ευέλικτο πρόγραμμα.
 • Χρησιμοποιούμε προσωπικό πρόγραμμα μελέτης για κάθε παιδί ξεχωριστά.
 • Ελέγχουμε την πορεία του μαθητή και τον ενημερώνουμε ανάλογα.
 • Καταφέρνουμε την εμπέδωση με τη συνεχή επανάληψη.
 • Χρησιμοποιούμε διαγωνίσματα προσομοίωσης των πανελλαδικών εξοικειώνοντας τον μαθητή με την διαδικασία.
 • Φέρνουμε τον μαθητή στην διαδικασία επιλογής τμήματος για να διευκολύνουμε την τελική επιλογή.

εχετε λογους να αναζητησετε τους ειδικους

Πραγματική γνώση σύνθετων αντικειμένων

Συμμετοχή στη διαδικασία των διαγωνισμάτων που αξιολογούν πραγματικά τον μαθητή

Υπεύθυνη ενημέρωση για τη πορεία ενός μαθητή

Οργάνωση του τρόπου εργασίας του μαθητή από τις πρώτες τάξεις με στόχο την τελική προσπάθεια της Γ’ Λυκείου.

Γιατι να μας επιλεξετε;

Δημιουργούμε σχέση εμπιστοσύνης.

Μέσα από την ομάδα εργασίας δείχνουμε στους μαθητές πως να οργανώνουν το διάβασμά τους.

Ανεβάζουμε κάθε φορά τον πήχυ στην ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Μαθαίνουμε στον μαθητή να δουλεύει σωστά και να αποδίδει στις γραπτές δοκιμασίες.

Δεχόμαστε τα οφέλη της τεχνολογίας και προωθούμε την εκπαίδευση με τη χρήση πολυμέσων.